Banner

.

Velký PŘEHLED denního odškodného

Tisk Email
28. Srpen 2013, Středa

Velký PŘEHLED denního odškodnéhoProduktové listy.cz přinášejí kompletní přehled parametrů denního odškodného na českém trhu. V čem se jednotlivé produkty liší? Vše na jednom místě.

Základní popis

Denní odškodné z důvodu úrazu (DO) je fenomén českého trhu. Bohužel. Nejedná se o důležité krytí, ale jednoduše se prodává. Proto jej má v nabídce každá pojišťovna. Tabulka 1 popisuje varianty jednotlivých pojišťoven.

Kromě denního odškodného se lze setkat ještě se zjednodušenou formou určenou pro klienty s horším zdravotním stavem. Zjednodušená varianta (pod názvy "bolestné", "DO za vyjmenované úrazy", atd.) sice nevyžaduje vyplnění zdravotního dotazníku, ale krytí je omezené: plní se pouze za určitý počet položek v oceňovací tabulce, neaplikuje se progresivní plnění, počet dnů u jednotlivých diagnóz bývá nižší než u standardního denního odškodného.  Toto zjednodušené DO není součástí přehledu - je používáno pouze jako poslední záchrana pro klienta, který nemá nárok na plné DO z důvodu špatného zdravotního stavu.

Druhým podobným krytím je konstrukce, kdy se nestanovuje pojistná částka ve formě denní dávky (např. 200 Kč), ale pojistná částka je ve formě celkové částky odpovídající maximálnímu plnění za 365 dní (např. 100 000 Kč). V oceňovacích tabulkách je pak plnění v procentech z této částky (podobně jako je u trvalých následků). Pojišťovna pak plní dle dané diagnózy a nezkoumá "skutečný počet dnů léčení". Tento způsob používá pojišťovna Wüstenrot. Vzhledem k tradici českého trhu ale i ona od nového roku chystá standardní variantu DO. I v ní lze totiž plnit přímo za diagnózu a "neohlížet se" na skutečnou dobu léčení (která u většiny pojišťoven stejně není v pojistných podmínkách nijak definována). A takto již několik pojišťoven dělá.

TABULKA 1 >> Přehled denního doškodného
PojišťovnaVarianty DOÚPlnění
Aegon 2 varianty: malé úrazy (DO PLUS od 7 dnů do 22 dní - pouze vyjmenované) a větší úrazy (DO od 22 dnů); lze sjednat buď od 28 dnů nebo oboje dohromady Zpětně od 1. dne
Allianz 1 varianta s minimální dobou léčení 8 dnů
Zpětně od 1. dne
AXA 3 varianty: malé úrazy (0807 od 7 dnů do 22 dnů - pouze vyjmenované), větší úrazy (0307 DO od 22 dnů), všechny úrazy (1212 od 8 dnů léčení). Malé úrazy lze sjednat  pouze společně s většími (0307). 0307 a 1212 lze sjednat samostatně Zpětně od 1. dne
ČPP 4 varianty lišící se karenční dobou 9, 14,21 a 59 dnů; minimální počet dnů léčení je tedy dle varianty 10, 15, 22 a 60 dnů S karencí nebo možnost volby zpětně od 1. dne
Česká poj. 4 varianty: 3 se liší minimální dobou léčení (DNL 8, DNL 15 a DNL 30), čtvrtý je s dobou léčení minimálně 15 dnů a s plněním přesně dle hodnoty uvedené v tabulce Zpětně od 1. dne
ČSOB poj. 1 varianta s minimální dobou léčení 8 dnů Zpětně od 1. dne
Generali 1 varianta s minimální dobou léčení 8 dnů Zpětně od 1. dne
ING 1 varianta s minimální dobou léčení 8 dnů Zpětně od 1. dne
Kooperativa 3 varianty lišící se karenční dobou 7, 28 a 42; minimální počet dnů léčení je tedy dle varianty 8, 29 a 43 dnů Zpětně od 1. dne
MetLife 1 varianta s minimální dobou léčení 8 dnů Zpětně od 1. dne
PČS 1 varianta s minimální dobou léčení 8 dnů Zpětně od 1. dne
Uniqa 3 varianty s minimální dobou léčení 8, 10 a 21 dnů. U 8/10 zpětně od 1. dne, u 21 karence 20 dní.
Wüstenrot Nenabízí DO dle počtu dní, místo něj nabízí tělesné poškození, kde je plnění dáno procentem ze zvolené pojistné částky. DO dle počtu dnů připravuje od roku 2014 -

Poslední sloupec tabulky 1 ukazuje, že většina pojišťoven plní zpětně od 1. dne léčení (rozdíl oproti pojištění pracovní neschopnosti), pouze u dvou výjimek se za první dny neplní (např. ČPP nabízí možnost volby).

Dvě pojišťovny (AEGON a AXA) vyčlenily drobné úrazy (s dobou léčení do jednoho měsíce) do speciálního připojištění, které je třeba sjednat k DO od 22 dnů. V tabulce malých úrazů však mají pouze vyjmenované úrazy a za jiné menší neplní. Tím omezily plnění klientům a vyhnuly se možným podvodům. Tabulka 2 již tyto drobné vyjmenované úrazy do 21 dnů nepopisuje.

TABULKA 2 >> Paremetry denního odškodného
Pojišťovna Plnění
"Přesně" nebo
nejvýše "Do"
Garance
tabulek
Vše nebo
vyjmenované
Tabulky
na webu
Max. dávka
bez příjmu
Progrese
Aegon Přesně Garance Vše Ano 500 Kč Ne
Allianz Přesně
Ne Vše Ano 500 Kč Progrese
AXA Do Garance Vše Ano 1 000 Kč Ne
ČPP Do Ne Vše Ano 500 Kč** Ne
Česká poj. Přesně (MAX)
Do (ostatní)
Ne Vyjmenované Ne* 500 Kč Progrese
ČSOB poj. Do Ne Vše Ano 500 Kč Ne
Generali Do Garance Vše Ano 500 Kč Ne
ING Do Garance Vyjmenované Ano 1 000 Kč Ne
Kooperativa Do Ne Vše Ano 500 Kč Ne
MetLife Do Ne Vše Ano 500 Kč Progrese
PČS Do Ne Vše Ano 750 Kč Ne
Uniqa Do Ne Vše Ano 500 Kč

Progrese

* Stávajícím klientům ČP zveřejňuje oceňovací tabulky na webu po přihlášení do klientského portálu
** 800 Kč při karenci 60 dnů

Tabulka ukazuje hlavní odlišnosti mezi produkty, ke kterým musí být přihlédnuto při posuzování produktu

  • Plnění: Tři pojišťovny (AEGON, Allianz a ČP) nabízejí klientsky nejkomfortnější řešení - plnění přesně dle diagnózy. Klient dostane všechny peníze hned po určení diagnózy.
  • Tabulky: Některé pojišťovny mají oceňovací tabulky součástí smlouvy a nemohou je pro již uzavřenou smlouvu do budoucna měnit.
  • Vše nebo vyjmenované: překvapivě dvě pojišťovny nemají součástí pojistných podmínek klauzuli, že v případě úrazu, který není v oceňovacích tabulkách, plní dle nejbližšího podobného.
  • Na webu: Dvě pojišťovny nemají na webu tabulky. Česká pojišťovna je má pouze v klientské zóně a od nového roku mají být pro nové klienty součástí smluv a tak snad budou umístěny i na webu u daného produktu.
  • Max. dávka: již všechny pojišťovny se poučily z podvodů a limitují max. dávku bez vazby na příjem.
  • Progrese: výši progrese a jejímu dopadu na pojistné plnění budeme věnovat samostatný článek.

Závěrem ..

Není denní odškodné jako denní odškodné. Srovnání ukázalo, že vlastnosti jsou stále rozdílné. Nejjednodušší mají život klienti AEGONu, Allianz a České pojišťovny (varianta DNL-MAX). Na peníze nemusejí čekat, plní se přesně dle oceňovacích tabulek a nemusejí tak hrát s lékařem hru, aby jim napsal co nejdelší dobu léčení. U AEGONu pozor - plnění za malé úrazy je samostatné a pouze za vyjmenované. To ale vyhovuje klientům, kteří nechtějí za drobnosti zbytečně utrácet.

Dvě pojišťovny nemají v pojistných podmínkách klauzuli, že při neexistenci položky v tabulkách, plní dle položky charakterem nejbližší. Sice mohou namítnout, že tabulky jsou podrobné a jsou v nich "všechny" úrazy, ale kdo to posoudí? Bude lepší, pokud od 1/1/2014 do tabulek toto ustanovení přidají.

V posledním článku ze série o denním odškodném se budeme věnovat progresi. Již brzy.